Κατέθεσε αίτηση για νέα δίκη με βάση στοιχεία που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα: η προηγούμενη δίκη του είχε μολυνθεί από δικαστικές μεροληψίες και κακή συμπεριφορά της αστυνομίας και της εισαγγελίας που περιελάμβανε απόκρυψη στοιχείων και δωροδοκία ή εξαναγκασμό μαρτύρων να πουν ψέματα. Ο δικαστής θα αποφασίσει στα μέσα Δεκεμβρίου εάν ο Mumia Abu -Ο Τζαμάλ θα λάβει ένα νέο...