Dmitri Kovalevich

2 STATIONER 0 KOMMENTARER
Dmitri Kovalevich är en ukrainsk journalist och aktivist i den förbjudna ukrainska kommunistorganisationen "Borotba".
Medan Ivy League-professorer likställer Sovjetunionen med Nazityskland, slogs sovjeterna mot nazisterna och avslutade våldsamma antijudiska pogromer – som nu hotar att återvända. I numret av London Review of Books den 21 juli 2022 publicerades en essä av Abigail Green som recenserade Jeffrey Veidlingers böcker In the Midst of Civilised...
Fler ukrainska soldater fortsätter att hoppa av när östukrainare ser en bättre framtid med Ryssland I mer än fem månader har fullskaliga fientligheter ägt rum på Ukrainas territorium. Antalet offer växer för varje dag på båda sidor om frontlinjen. Från undertecknandet av "Minsk...