Rob McKenzie

1 STATIONER 0 KOMMENTARER
Rob McKenzie arbetade som montör, elektriker och facklig representant på heltid vid Twin City Ford Assembly Plant i St. Paul Minnesota, och var ordförande för United Auto Workers Association (UAW) 879 vid Ford-fabriken 1998-2006. Han valdes också in i och tjänstgjorde i Minnesota State AFL-CIOs styrelse i tolv år som representant för flera fackliga organisationer. McKenzie är författare till El Golpe: US Labour, CIA och kuppen i Ford i Mexiko (London: Pluto Press, 2022). Rob kan nås på rmckenz2@comcast.net.
Den växande styrkan hos den oberoende mexikanska arbetarrörelsen i dag bygger på arvet från strejkande Ford-arbetare. I mörkret före gryningen utanför Mexico City, i det svaga ljuset som skapats av gatlyktor, förbereder sig en grupp på cirka 300 ligister och tuffa killar för att gå in på Ford Cuautitláns monteringsfabrik. De är villiga män...