För det första framställde Obama felaktigt Gaddafi som ett monster; sedan ljög han om behovet av hårda sanktioner för att straffa honom för brott han aldrig begått och slutligen startade han ett olagligt krig under en förevändning lika falsk som Lyndon Johnsons Tonkin Gulf Resolution och George W. Bushs Weapons of...
Tre mäktiga amerikanska kvinnor – Hillary Clinton, Samantha Power och Susan Rice – knuffade Obama till att förstöra den rikaste, friskaste och lyckligaste nationen i Afrika. Denna dag för tio år sedan inledde Obama-administrationen flyganfall över Libyen under Nordatlantiska fördragets fana Organisationen (NATO), som kulminerade i dödandet...