De ser bara de dåliga gamla dagarna i Sovjetunionen CIA, tack vare Hollywood och fanboys, åtnjuter ett oförtjänt rykte för sin kompetens i att utföra spioneri och hemliga handlingar. Jag är fascinerad av den vanföreställning som erbjuds av tidigare CIA-officerare, som Douglas London och Steven Hall. Full...